Vlastimil Králik     Prievidza Servis a montáž pre priemyselné váhové systémy. Firma vznikla v roku 1991 a odvtedy úspešne pôsobí na trhu. Pred vytvorením súkromnej firmy som pracoval ako servisný technik pre opravu váhových zariadení. Postupom času som k opravám a servisu pribudli ďalšie činnosti so zabezpečením kalibrácie, merania a overovanie váh a vážiacich zariadení. Vlastimil Králik - Oprava váh, 97101 Prievidza, tel. 0903 955 978 © Dubina